GDPR - Nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a jeho implementace

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Jsme si vědomi významu ochrany osobních údajů a soukromí našich zákazníků, a proto při uchovávání a zpracování vašich osobních údajů postupujeme v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, se zákonem č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, a dále dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku, jakož i příslušných norem Evropské unie.

Proč zpracováváme vaše osobní údaje

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, ovšem pro uzavírání cestovních smluv a fakturace jsou některé vaše údaje nezbytné. Údaje, které nám předáte, zpracováváme pro účely poskytování našich služeb a produktů, dále pro vnitřní potřebu, pro marketingové a obchodní účely, případně pro vymáhání pohledávek.

Rozhodnete-li se zpracování některých údajů odmítnout, máte možnost tak učinit jednoduše písemným oznámením zaslaným na naši emailovou adresu prima@toskansko.eu.

Komu mohou být údaje poskytnuty

Vaše osobní údaje poskytujete pouze společnosti Zuzana De Rosa, provozovatelka cestovní agentury PRIMA TOSKÁNSKO, se sídlem ul. Kubánská 1505/12, Ostrava-Poruba, 70800, Česká republika, IČ: 47161370, Tel. +39 3409111557, Email: prima@toskansko.eu

Souhlas ke zpracování osobních údajů lze vzít kdykoliv zpět zasláním emailu na kontaktní údaje společnosti.

Jak zajišťujeme bezpečnost při zpracování údajů

Zachováváme důvěrnost komunikací a zpráv a pro zpracování osobních údajů volíme nejnovější technické prostředky umožňující jejich maximální ochranu.

Jak kontaktujeme naše zákazníky

Při kontaktu se zákazníky používáme údaje, které nám byly poskytnuty ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů.

Ke komunikaci se zákazníky používáme elektronickou poštu a mobilní telefon (hovory, SMS). Zákazníkům, kteří nás oslovili posíláme e-maily ze schránky prima@toskansko.eu


Pokud je v těle e-mailu uveden aktivní odkaz na webové stránky, jedná se o odkaz na stránky umístěné na www.toskansko.eu nebo www.prima1vera.com.

Prostřednictvím telefonu kontaktujeme zákazníky z telefonního čísla: +39 3409111557

Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Vaše údaje uchováváme na dobu neurčitou pro naši vnitřní potřebu (např. systém slev pro klienty z minulých let) a pro rozesílání newsletterů, poskytování služeb a prodůktů a zasílání aktuálních novinek.

Obchodní sdělení

V rámci zpracování vašich údajů pro marketingové a obchodní účely můžeme zpracovávat tyto údaje jen pro vlastní marketingové a obchodní aktivity.

Nepřejete-li si, abychom zpracovávali vaše údaje pro marketingové účely a abychom vám zasílali jakákoli obchodní sdělení, můžete se kdykoli odhlásit na emailu prima@toskansko.eu


2.5. 2018

Zuzana De Rosa

Provozovatelka agentury PRIMA TOSKÁNSKO