Civilní svatební obřad vám můžeme zorganizovat ve slavnostních sálech na radnicích malých toskánských městeček, historických vilách, lázeňském parku či středověkých hradech. 

V některých lokalitách lze uskutečnit civilní svatební obřad přímo na zahradě usedlosti, kde budete bydlet a kde bude probíhat svatební hostina - LOCATION

Můžete se ale rozhodnout třeba jen pro symbolický obřad. To znamená, že se vezmete na radnici v ČR, anebo v prostorech italského úřadu, kde v kanceláři starosty podepíšete příslušné dokumenty, a slavnostní symbolický obřad vám už zorganizujeme my.

V případě, že obřad bude na jiném místě než hostina, najdeme vám tu správnou kombinaci. jednotlivých míst, aby od sebe nebyla příliš vzdálena. Vybraná místa s vámi předem rádi navštívíme a dohodneme spolu všechny potřebné detaily.