SVATEBNÍ OBŘAD & LOCATION

Civilní svatební obřad vám můžeme zorganizovat ve slavnostních sálech na radnicích malých toskánských městeček, historických vilách, lázeňském parku či středověkých hradech. 

V některých lokalitách lze uskutečnit civilní svatební obřad přímo na zahradě usedlosti, kde bude probíhat svatební hostina.

Můžete se ale rozhodnout třeba jen pro symbolický obřad. To znamená, že se vezmete na radnici v ČR, anebo v prostorech italského úřadu, kde v kanceláři starosty podepíšete příslušné dokumenty, a slavnostní symbolický obřad vám už zorganizujeme my.

Pokud se rozhodnete mít obřad na jiném místě než hostinu, najdeme vám tu správnou kombinaci. jednotlivých míst, aby od sebe nebyly příliš vzdáleny. Vybraná místa s vámi předem rádi navštívíme a dohodneme spolu všechny potřebné detaily. 

Nenabízíme jiné lokality než ty, které máme v našem bezprostředním okolí. Všechna místa tedy osobně známe a obracíme se na ověřené dodavatele služeb. 

Ukázky lokalit pro svatební obřad a hostinu

Na vaše přání můžeme některé usedlosti pronajmout pouze pro vás a vaše hosty.